Centre de dades

Característiques generals del datacenter Omnia Solutions

Centre de dades Omnia Solutions

Seguretat de control d'accés i vigilància

Els sistemes de seguretat, control d'accés i vigilància segueixen els estàndards més estrictes, incloent:

_Control d' accès mitjançant Sistema Electrònic amb targetes de Equip d'enrutamentproximitat.


_Control d'obertura de portes.
_Servei de vigilància física permanent i control d'accés (les 24 hores del dia). Bateries i Grup Electrògen

Les bateries que alimenten el sistema són de tipus Emplomo Hermètic sense manteniment, i recombinació de gasos ( 10/12 anys de vida mitjana). Aquestes bateries són capaces de donar una autonomia al 100% de càrrega durant un mínim de 3 hores.

Complementant aquestes Bateries, tenim instal·lat un grup electrògen situat en la coberta de l'edifici. Les característiques d'aquest generador són Motor Volvo amb una potència de 451 KVA, amb una autonomia il·limitada, mentre s'empleni el combustible a través del dipòsit de gasoil amb una capacitat de 940 litres. El conjunt de la instal·lació es munta en una cabina metàl·lica insonoritzada i totalment equipada per a l'ús al que es destina.

Sistema de vigilànciaSistema de vigilància perfectament dissenyat per monitoritzar cada entrada i sortida de les instal·lacions.

Suministre elèctrico

El subministrament elèctric en sala d'equips inclou els següents elements avançats: Quadre elèctric amb Proteccions selectives (incloent magnetotèrmic i diferencial per circuit).
Circuits d'Energia d'UPS a Racs amb sistemes redundants de doble alimentació). Circuit de Xarxa Comercial (energia Tucia) en perímetre de sala APRA serveis auxiliars i proves.
Aire condicionat
Disposem d'un sistema d'aire condicionat amb grau de redundància de n+1. Les toleràncies de temperatura són de 22ºC ± 2ºC (ajustable).

Detecció i extinció de incendis

Detecció i extinció d'incendis. Un sistema centralitzat gestiona per plantes, a través de detectors de fums en ambient i un sistema de detecció precoç per absorció d'oxigen, el control i prevenció de qualsevol incendi que pogués produir-se en el Data Center.

Els elements i estructura garanteixen l'estabilitat contra el foc en grau EF-90 conforme a la OPI (Ordenança de Protecció contra Incendis).

Tot l'edifici té degudament senyalitzat i visible, en cas d'emergència, les sortides i el material legalment exigit.

 

¿Estás interesado en este servicio?

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Más información aquí.

Cerrar