Consultoria LOPD | Implantació LOPD Tarragona i Castelló

Què és el RGPD?

Consultoria LOPD Tarragona

La publicació d’aquest Reglament comporta novetats destacades i canvis imminents en aquest àmbit. S’ha desencallat, així, un procés, iniciat el 2012, que ha suposat una intensa carrera d’obstacles per les diverses entitats i organismes que han participat en aquest llarg trajecte.

Algunes de les obligacions més destacables que impacten directament en els processos d’adequació al Reglament són:

1.- Nous drets dels ciutadans: dret a l’oblit, dret a la portabilitat de dades i dret a la limitació d’utilització de les dades.

2.- Creació de la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD – Data Protection Officer).

3.- Obligació de realitzar Anàlisis de Riscos i Avaluacions d’Impacte per determinar el compliment normatiu.

4.- Obligació de registrar documentalment les operacions de tractament.

5.- Noves notificacions a l’Autoritat de Control: forats de seguretat i autorització prèvia per determinats tipus de tractament.

6.- Més informació del tractament de dades personals als afectats.

7.- Increment de la quantia de les sancions:

SANCIONS GREUS: Fins a 10 milions d'euros o el 2% del volum de negoci total anual de l'exercici financer anterior.

SANCIONS MOLT GREUS: Fins a 20 milions d'euros o fins al 4% del volum de negoci total anual de l'exercici financer anterior.

8.- Desapareix l'advertència (“apercibimiento”): En qualsevol infracció s’aplicarà sanció econòmica.

9.- Desapareix i queda sense valor el consentiment tàcit: Per enviar informació de tipus comercial cal disposar consentiment exprés / implícit.

10.- Aplicació del concepte “Finestra Única”, perquè els usuaris interessats puguin efectuar tràmits, encara que aquests afectin a autoritats pertanyents a altres estats membres.

11.- Establiment d’obligacions per noves categories especials de dades (biomètrics, genètics, etc.).

12.- Nous principis en relació a les obligacions d’informació: transparència i minimització.

Aquestes obligacions estan orientades a reforçar la seguretat jurídica i augmentar la garantia dels drets dels ciutadans, que han de disposar d’un control més efectiu de les seves pròpies dades personals.

En aquest sentit, el nou Reglament permetrà harmonitzar les actuacions i nivells de protecció, establint un marc comú per la salvaguarda del dret a la protecció de dades personals, per part de tots els estats membres, que han de complir de manera uniforme a tota la UE.

La seva afectació és generalitzada, però no només a nivell de països, sinó també de sectors d’activitat. En conseqüència, totes les empreses, professionals i entitats afectades hauran de revisar i adequar les seves actuacions en matèria de protecció de dades als nous requeriments d’aquesta normativa.

Serà aplicable “a partir del 25 de maig de 2018” però, abans d’aquesta data, les empreses han d’estar adaptades i complint amb les seves obligacions.

 

  

 

¿Estás interesado en este servicio?

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Más información aquí.

Cerrar