Obligacions bàsiques de les Empreses

Totes les empreses hauran de:

Declarar els fitxers automatitzats (informàtics) i no automatitzats (en paper) amb dades de caràcter personal a l'Agència de Protecció de Dades.

Legitimar les dades personals que disposa mitjançant el compliment dels següents principis de la LOPD:

_Principi del consentiment de l'afectat
_Principi d'informació a l'afectat
_Principi de qualitat de les dades

Protegir els fitxers automatitzats i no automatitzats per preservar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades seguint l'establert en el Reglament de Seguretat.

Com a aspectes bàsics es requereix:

_Disposar d'un Document de Seguretat
_Definir i implantar els Procediments requerits
_Nomenar un Responsable de Seguretat (si es disposa de dades de nivell mitjà o alt)
_Formar i conscienciar en matèria de seguretat de la informació a tot el personal que gestioni dades personals

Complir amb les Mesures de Seguretat segons el tipus o nivell de dades disposi determinades en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

¿Estás interesado en este servicio?

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Más información aquí.

Cerrar