Règim Sancionador

Les infraccions es classifiquen segons la gravedat

LLEUS:

- No atendre la sol·licitud de rectificació o cancel·lació per motius formals.
- No proporcionar informació a la APD.
- No sol·licitar inscripció de fitxer en el RGPD (pot ser infracció greu).
- Recollir dades sense proporcionar informació als afectats.
- Incomplir el deure secret (pot ser infracció greu).

Se sancionen amb multes de 900€ a 40.000€

GREUS:

- Recollir dades personals sense consentiment exprés dels afectats.
- Tractar d'usar dades de caràcter personal incomplint la legislació (pot ser infracció molt greu).
- Mantenir dades inexactes, sense rectificar o cancel·lar.
- Mantenir fitxers, locals, programes o equips amb dades personals sense les degudes mesures de seguretat.
- Vulnerar el deure secret de fitxers de nivell mitjà.

Se sancionen amb multes de 40.001€ a 300.000€

MOLT GREUS:

- Recollir dades personals de forma enganyosa o fraudulenta. - Comunicar o cedir les dades de caràcter personal, fora dels casos en què estigui permès. - Transferència de dades a països sense nivell equiparable de protecció i sense autorització de la APD. - No atendre sistemàticament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició. - No atendre sistemàticament el deure notificació de la inclusió de dades personals.

Se sancionen amb multes de 300.001€ a 600.000€

 

¿Estás interesado en este servicio?

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Más información aquí.

Cerrar