Actualitat

Inici   >   Actualitat   >   Què és l'analítica web?

Què és l'analítica web? - Omnia Solutions

Què és l'analítica web?

17-11-2015

En els últims deu anys l'ús d'internet ha crescut d'una manera espectacular. Les empreses, marques, personalitats etc. cada vegada destinen més recursos a l'entorn online i per això es fa imprescindible obtenir dades que ens permetin conèixer el retorn de la inversió que hem fet.

Internet tal com vam veure en aquesta Newsletter sobre eines per mesurar els resultats de les nostres campanyes online és el lloc idoni per recollir aquestes dades valuoses, estudiar-les i treure les conclusions necessàries per portar a bon port les nostres campanyes online.

Aquí és on l'analítica web cobra un sentit rellevant ja que aquesta redueix la incertesa i reforça la presa de decisions objectives basades en informació rellevant.

Objectius bàsics de l'analítica web

L'analítica web fa referència a la consecució, avaluació i lectura de les dades que es recullen en una aplicació web, de tal manera que el/els responsable/s de la gestió web puguin analitzar-les per emprendre accions que tinguin repercussions sobre els seus usuaris.

L'analítica web dóna resposta a necessitats que tenen les empreses a generar una comunicació més fluïda amb els seus usuaris i a generar-ne nous, de tal manera que aquest sigui un client potencial. Per tant ajuda a la presa de decisions i a establir estratègies o regles de negocis que puguin arribar a fidelitzar, atreure o comunicar-se de forma més eficient.

En plena era digital els models de negocis virtuals estan més que consolidats, per tant les accions comunicatives i de màrqueting es dirigeixen a un increment dels beneficis i la facturació de l'empresa, és per això que l'analítica web es fa imprescindible per valorar la rendibilitat de les aplicacions web.

Una mica d'història

L'evolució del la analítica web tracta bàsicament de crear eines de representació dels logs (arxius generats pels servidors) perquè de forma ràpida puguem obtenir les dades més rellevants sobre el nombre de visites, nombre de pàgines vistes, errors de servidor entre uns altres.

A mesura que les webs es van fent més complexes les necessitats d'analitzar informació pels diferents departaments de les empreses van augmentar, amb el que van néixer diferents sistemes de recollides de dades.

El sistema d'etiquetatge de pàgines és utilitzat actualment per eines de mesurament tan populars com Google Analytics en la qual ens centrarem en properes newsletters. Aquest sistema permet recollir informació personalitzada i tenir-la disponible en temps real.

Tècnicament l'etiquetatge de pàgines es realitza incloent un cada pàgina de la web que vulguem obtenir informació, un script de codi Javascript que escriuran la Cookie per la qual es registrarà la informació quan un usuari visiti la nostra pàgina web.

La fiabilitat de les dades

És necessari entendre que cap d'aquests sistemes de mesurament és al 100% fiable en termes absoluts. Encara així Què és més rellevant saber, si ens han visitat 92 usuaris en lloc de 100 o descobrir que el volum de visites a la nostra web ha augmentat un 2% respecte al període anterior?

Efectivament el que estem avaluant amb un marge d'error molt petit és la tendència del nostre tràfic web, que al cap i a la fi, són aquestes dades els que aporten valor a l'hora de determinar i proposar accions.

Mètriques bàsiques

Una mètrica és un valor numèric mesurable del que ocorre a la nostra web, per exemple, el total de visites a la nostra web és una mètrica. Vegem la definició de les més comunes:

Visites:

és el nombre total de visites a la nostra pàgina web. És una mètrica clau que es calcula a través de les “sessions” i aquesta és el període comprès entre que l'usuari entra a la nostra web fins que l'abandona. Si aquest està a la nostra web però es queda inactiu durant 30 minuts, l'eina considera que ha sortit o finalitzat la sessió.

Un exemple de com es comptabilitza les visites pot donar-se quan un usuari arriba a la nostra web al matí, llegeix el nostre contingut i tanca el navegador. A la tarda decideix tornar per llegir una mica més. L'eina en aquest cas comptabilitzaria dues visites. La sessió en canvi es refereix quan un usuari que entra a la nostra web (s'explica una visita) deixa el navegador obert i s'absenta durant una hora. A la seva volta, quan continuï navegació per la web, l'eina ho comptabilitzarà com una altra visita. 

Visitants exclusius:

aquest és el nombre d'usuaris que ens han visitats. Les eines d'analítica solen cridar ha aquesta mètrica “Visitants” encara així el terme més adequat seria “dispositiu”, atès que el mesurament dels usuaris està basada en la Cookie el que vol dir que si el mateix usuari ens visita des de diferents navegadors o dispositius, aquesta explicarà com a diferents usuaris.

 Seguint l'argument de l'exemple anterior, l'usuari que ens va visitar al matí i va tornar a la tarda serà comptabilitzat com dues visites procedents d'un visitant exclusiu. Un altre exemple seria quan un usuari ens visita des de casa i al cap d'una estona ens torna a visitar des de l'ordinador de l'oficina. En aquest cas tindrem dues visites i l'aplicació comptabilitzarà dos visitants exclusius ja que són dues sessions diferents. 

Pàgines vistes:

és el total de pàgines que s'han vist a la nostra web. Aquesta mesura les pàgines que han vist els nostres usuaris web en les seves visites.

 Per exemple, si un visitant arriba a la nostra web passant per la home (1), entra a un dels nostres serveis (2) i al final demana informació a través del formulari de contacte (3), l'eina comptabilitzarà: un visitant exclusiu, una visita i 3 pàgines vistes. 

Pàgines/Visites:

aquesta mètrica fa un càlcul de la mitjana de pàgines vistes pels usuaris en les seves visites. És el resultat de dividir el total de pàgines vistes entre el total de visites. La mètrica del punt anterior, “Pàgines vistes” per si solament no ens aporta informació, no obstant això en fer aquest càlcul podem saber si de mitjana, el volum de pàgines per cadascuna de les visites és molt o poc.

 Per exemple: dos visitants exclusius ens visiten en un mateix dia, durant la seva visita visualitzen un total de 6 pàgines. L'eina comptabilitzarà per a aquest mateix dia dos visitants exclusius, dues visites, sis pàgines vistes i tres pàgines/visita. 

Mitjana de temps en el lloc:

aquesta dada és el resultat de dividir el total de visites a la nostra web entre la suma dels minuts que cada usuari passa a la nostra web. Aquest valor ens ajuda a entendre si de mitjana, els usuaris passen poc o molt temps en el nostre lloc web.

 Si dos visitants exclusius ens visiten en un dia i durant la seva visita visualitzen en total sis pàgines, i la suma de temps que els dos han estat a la web és de 2 minuts, l'eina d'anàlisi web comptabilitzarà per a aquest dia, dos visitants exclusius, dues visites, sis pàgines vistes, tres pàgines / visites i una mitjana d'1 minut en el lloc. 

Percentatge de rebot:

anomenem “rebot” a l'acció d'entrar a la web i sortir sense realitzar cap acció, com podria ser fer clic a una altra pàgina. El càlcul d'aquesta mètrica ens mostra el percentatge d'usuaris que han tingut aquest comportament a la nostra web per a un període determinat. És important tenir en compte que és una mètrica relativa és a dir, si a la nostra web ens interessa que l'usuari llegeixi el contingut del nostre blog, un percentatge de rebot elevat no ha de ser sinònim de mala qualitat del contingut, atès que és normal que l'usuari arribi, llegeixi i tancament la pàgina.

Per contra, si necessitem que l'usuari realitzi una acció en una web de venda online i aquesta registra un alt percentatge de rebot, est és una mala dada.

 Un exemple de comptabilització d'aquest percentatge és quan dos visitants exclusius ens visiten en un dia, un d'ells segueix navegant i l'altre tanca el navegador sense haver visitat una segona pàgina. L'aplicació comptabilitzarà dos visitants exclusius, dues visites i un percentatge de rebot del 50% per a aquest dia. 

Percentatge de visites noves:

una “visita nova” es refereix a cada visitant exclusiu que ens visita per primera vegada. Aquesta mètrica ens mostra el percentatge de visitants exclusius nous sobre el total de visitants exclusius.

 Un exemple seria quan dos visitants exclusius ens visiten en un dia i el primer d'ells ens va visitar fa uns mesos i el segon és la primera vegada que ens visita. L'aplicació d'anàlisi web registrarà dos visitants exclusius, dues visites i un percentatge del 50% de visites noves per a aquest dia.

Aquestes dades bàsiques es refereixen a les mètriques que per exemple veiem a la pàgina de “Visió general de l'audiència” en la nostra eina de Google Analytics. Saber d'on vénen aquestes dades i com es fa el càlcul d'aquests és important ja que moltes vegades ens poden presentar informes o simplement podem crear-nos un compte en Google Analytics i no entendre gens dels quals estem veient.

Conclusió

 Hem fet un repàs bàsic i general del que significa l'analítica web per a les nostres campanyes o productes distribuïts en una web en internet. 

Les dades sorgides de les mètriques són summament importants ja que d'aquests dependrà si la nostra estratègia és correcta, si destinem més recursos a les nostres campanyes o per contra decidim no invertir tants recursos en la promoció del nostre negoci en internet.

Sense conèixer aquestes dades moltes empresaris, emprenedors, autònoms, marques, etc. tenen la sensació de que el seu web és un ornament bonic però que de poc serveix, gens més lluny de la realitat, si tenim coses interessants que mostrar estem segurs que les mètriques seran positives ja que tothom pot trobar la seva quota d'audiència en internet. 

Compartir


  Tornar
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.